Wie is Tomas Tranströmer? Een online introductie op de Zweedse dichter. En de prijs.

Nederlands interview

Een Zweedse criticus noemde Tranströmer (die ook psycholoog was) zowel een arend als een mol. Want Tranströmer heeft als vanuit de lucht een alles overziende blik en tegelijkertijd rommelt en ondermijnt hij vanuit het onderaardse als een mol. Hans Kloos haalt de vergelijking aan in een interview dat in 1988 werd gepubliceerd in Bzzlletin (dat was een literair tijdschrift – een veel voorkomende publicatievorm in vroegere eeuwen). Het interview gaat mooi in op zijn poëzie.

vn.nl/transinterview

Essay van Bernlef

Lees de volgende zin: ‘Iets wil gezegd worden, maar de woorden gaan niet akkoord.’ Pats! In één klap verwoordt Tranströmer de noodzaak van de poëzie, én de literatuur, en de beeldende kunst en muziek bovendien. Bernlef heeft het in 1982 tot titel gemaakt van een kort essay over Tranströmer, gepubliceerd in literair tijdschrift Raster.

vn.nl/transessay

Vertaalde...