Nu informateur Uri Rosenthal zijn besprekingen is begonnen, lopen tal van belangenorganisaties zich warm om de kabinetsformatie gunstig te beïnvloeden. Vakbonden, werkgeversclubs, de koepels van woningcorporaties, onderwijsinstellingen en ziekenhuizen, allemaal willen ze een duit in het zakje doen. Zo ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Op de ALV van de lokale lobby-organisatie werd laatst vastgesteld dat gemeenten een sterkere rol moeten spelen als ‘eerste overheid, dichtbij burgers’. Dat betekent: een uitbreiding van het takenpakket, vooral op de terreinen werk, zorg, jeugd, veiligheid, gebiedsontwikkeling en water. Daartoe moeten de financiële middelen van gemeenten uiteraard worden verruimd. En er moeten geen lastige nieuwe bestuursstructuren, zoals politieregio’s worden opgetuigd. Die boodschap wil de VNG straks graag meegeven aan het kabinet.

Maar het venijn zit in de staart. Om hun ambitie als ‘eerste overheid’ vorm te geven, willen de gemeenten hun...