Wanneer Dirk van Weel­den het in zijn pamflet Literair overleven (uitgeverij Augustus) heeft over ‘de vervlakking van de cultuur, de verwaarlozing van de overdracht van culturele achtergrondkennis en het marginaler worden van de geletterde cultuur’, dan zou ik het daar natuurlijk meteen van harte mee eens moeten zijn. Het is immers nooit goed genoeg in de wereld van de cultuur.

Maar dat uitgevers alleen maar, zoals Van Weelden zegt, calculeren, hopen, denken, bidden en stampij maken met de bedoeling om van een boek een bestseller te maken is maar tot op zekere hoogte waar. Ja, er is sprake van bestselleritis en er worden hypes gecreëerd, maar even vaak doen boeken het min of meer op eigen kracht goed. Het zijn vooral de zogenaamd literaire uitgeverijen die met half-literaire boeken stampij maken en de aandacht opeisen.

Ondertussen bruist het in de literatuur: er zijn talloze literaire avonden, festivals, poëziedagen, boekenclubs en steeds meer leesclubs. Schrijvers...