Justitie

Het overkomt PvdA-leider Diederik Samsom zelden, maar tijdens een verkiezingsdebat in september aarzelde hij toch even toen hem de vraag werd gesteld of Jorge Zorre­guieta wat hem betreft welkom is bij de inhuldiging van zijn schoonzoon tot Koning der Neder­landen. Na een korte stilte liep hij het mijnenveld in: ‘Op dit moment denk ik dat het volgens mij zou moeten kunnen.’

Het strookt met de wens van de VVD, die alle bezwaren tegen de vader van prinses Máxima maar onzin vindt. Het is een stapje verder dan het ‘misschien’ van zijn voorganger Job Cohen. En het is een royale breuk met het uitgangspunt van Wim Kok, die als premier in 2001 tot de slotsom was gekomen dat Zorreguieta geweerd moet worden van koninklijke staatsaangelegenheden (waartoe niet alleen de inhuldiging maar ook het huwelijk wordt gerekend). Uit onderzoek was gebleken dat er weliswaar geen bewijs was voor zijn medeplichtigheid aan ‘de Vuile Oorlog’ in Argentinië, maar dat zijn bewering dat...