Chemische tuinen en meer

Al ongeveer de helft van Newtons nagelaten manuscripten is inmiddels te lezen op internet in The Newton Project. Er is ook een website waar de alchemistische experimenten van Newton worden nagedaan en geanalyseerd. Op YouTube tenslotte zijn filmpjes te zien van een ‘chemische tuin’. Dit soort experimenten gaf Newton de overtuiging dat metalen in de ardkost groeiden: de groei stopte als je de mineralen uit de aarde haalde. Newton probeerde om de groei en het geheim daarvan te ontrafelen.