‘Door de technologische ontwikkelingen is grotere openheid ook in Nederland onontkoombaar,’ vindt Netwerk Democratie.

Het spraakmakendste initiatief van Netwerk Democratie, drie jaar geleden opgericht door Mieke van Heesewijk en Josien Pieterse om democratische vernieuwing en transparantie te bevorderen, was tot nu toe Publeaks. Mieke van Heesewijk kwam op het idee van een online platform waar klokkenluiders veilig en anoniem terecht kunnen om informatie te delen met de pers samen met Teun Gautier, toenmalig uitgever van De Groene Amsterdammer. Sinds de site in september 2013 begon, kwamen er zo’n dertig verhalen en reportages uit voort, met als hoogtepunt het aftreden van Henk Krol als partijleider van 50Plus wegens geknoei met de financiën van de Gay Krant.

Publeaks is een van de vele initiatieven die Van Heesewijk heeft genomen om overheden en andere organisaties tot grotere openheid te bewegen. Ze was ook betrokken bij de totstandkoming van het Nederlandse Open...