Non-fictie

De angst dat de populariteit en de exploitatie van emoties op tv betekent dat een boek over huilen ook in die handelsgeest geschreven zal zijn, is in het geval van Tranen. Waarom mensen huilen van Ad Vingerhoets ongegrond. Hij houdt zijn hoofd koel. Dit is een boek over de stand van zaken in de psychologische en fysiologische kennis van het huilen, zonder romantische praatjes. Het is in begrijpelijke taal geschreven wetenschap, maar wel wetenschap. Dus zegt Vingerhoets, hoogleraar emoties in Tilburg, regelmatig dat op dit of dat gebied nog veel onderzoek plaats zal moeten vinden.

Neem het snikken. Het snikken komt ter sprake wanneer het gaat om de vraag of huilen een opluchtende werking heeft, zoals algemeen wordt aangenomen. Het is een volkswijsheid waar Vingerhoets niet zomaar in meegaat, aangezien herhaaldelijk uitgevoerd onderzoek daar maar geen uitsluitsel over wil geven: ‘Een grote minderheid tot bijna de helft zegt dat ze zich niet opgelucht voelen na een...