“Wij kunnen ‘nauwelijks de indruk wekken dat we het oprecht menen met de verdediging van onze ‘vrijheid, ons gemeenschappelijk erfgoed en de beschaving van onze volkeren, gegrondvest op de beginselen van de democratie, de individuele vrijheid en het recht’- en we kunnen dus ook nauwelijks hopen anderen te overtuigen – als wijzelf, leden van deze alliantie, niet stuk voor stuk in de praktijk brengen wat wij prediken (…) op dit punt richt ik me tot de lidstaten en vraag hen te garanderen dat deze principes, die ik zo-even letterlijk heb geciteerd uit de preambule van het verdrag, geen dode letter blijven. Ik zeg dit in alle openheid, omdat mijn regering wordt gesteund door een publieke opinie die op dit punt zeer uitgesproken is (…) om het bondgenootschap geloofwaardig en vitaal te houden, is het essentieel dat aan de elementaire eis van individuele vrijheid en politieke democratie overal wordt voldaan.”

Lees ookMeer Macht op vrijdag: De blinde vlek van de media voor de...