Het boek van Thomas Nagel dat iedereen op de kast kreeg.

Thomas Huxley, de waakhond van Darwin die eervoor zorgde dat de evolutietheorie zo helder mogelijk werd uitgelegd voor het Victoriaanse publiek, kreeg tijdens zijn vele lezingen natuurlijk ook de vraag voorgelegd hoe het bewustzijn in de wereld is gekomen. Zijn antwoord luidde: ‘Hoe zoiets opmerkelijks als een bewustzijnstoestand uit het prikkelen van zenuwweefsel kan ontstaan, is net zo onverklaarbaar als de verschijning van de djinn wanneer Aladdin over zijn wonderlamp wreef.’

Goed honderdvijftig jaar na Darwins On the Origins of Species (1959) zijn het de neo-Darwinisten die geen probleem meer maken van het bewustzijn. Zij hebben er een eenduidige verklaring voor: alles in de werkelijkheid bestaat volgens Daniel D. Dennett uit ‘molecules in motion’, ‘bewegende moleculen’, dus ook het bewustzijn. Dit past in de ‘materialistische’ (of ‘naturalistische’) traditie van de biologen, neurologen, genetici...