Na de hybride auto de hybride mens

Carel Peeters
Landschap met de val van Icarus. Gemaakt in de tweede helft van de zestiende eeuw door de Vlaamse schilder Hans Bol
Wil de alomtegenwoordigheid van de technologie zeggen dat we zelf ook in een technisch snufje zullen veranderen?

Het is lang geleden, maar er was een tijd, in de jaren zeventig en tachtig, dat de ‘structuren’ heel populair waren. In de Franse filosofie sprak men van ‘structuralisme’: het ging niet meer zozeer om mensen, maar om de structuren, die bepaalden de gang van zaken.

Toenhet structuralisme enigszins was uitgewoed bleek het zich in de jaren negentig ineen andere gedaante te hebben genesteld in de zakenwereld en het bedrijfsleven:in de vorm van organisatiestructuren en management. Het ging weer niet zozeerom mensen, maar om macht en het managen van structuren aan de hand van ‘managementtools’. We weten inmiddels waartoe de hausse in de aanschaf van managementboekenheeft geleid: tot de crisissen in het bedrijfsleven, de diverse corruptieschandalen,failliete banken en de dans om de gouden bonussen.

Hetstructuralisme en de daarmee verwante filosofieën keerden...

Word abonnee vanaf € 4,99 Sluit je aan
X
Sluit je aan bij VN en lees door
Sluit je aan en lees door
Je hebt deze maand drie artikelen gratis kunnen lezen.
Sluit je aan om onbeperkt toegang te krijgen tot vn.nl.
Je hebt deze maand drie artikelen gratis kunnen lezen. Sluit je aan om onbeperkt toegang te krijgen tot vn.nl.
Digitaal abonnement
Toegang tot alle artikelen op vn.nl
Maandblad via app en Blendle
Korting op evenementen

Advertentie

Advertentie