Terwijl het zonlicht door de hoge ramen naar binnen buitelde en de gemeente Gezang 62 inzette โ€“ Wie oren om te horen heeft/ hore naar de wet die God hem geeft/ gij zult geen vreemde goden/ maar Mij alleen belijden voortaan โ€“ schoot me te binnen: gaat deze dienst eigenlijk over Geert Wilders?

Misschien is het beroepsdeformatie, maar tijdens de jaarlijkse Kinderdienst afgelopen zondag in het oude vissersdorp aan het IJsselmeer waar wij wonen, kon ik me niet aan de indruk onttrekken dat de dominee de gelegenheid te baat nam om de actualiteit subtiel in de dienst te verweven.

De kerk zat stampvol ouders, grootouders en kindertjes, het orgel klonk hoog boven de hoofden. De leerlingen van de plaatselijke basisschool โ€“ mijn dochtertje ook โ€“ hadden kleine toneelstukjes voorbereid. Er werd gelachen en geklapt, en ontroerd gezwegen toen een meisje van zes in tranen haar tekst vergat. Tussendoor waren er gezangen en gebed, en preekte de dominee in kindertaal. Het ging over Mozes...