Zijn wij in de loop van de geschiedenis betere mensen geworden? Hebben we iets geleerd? Dat die vraag niet volmondig wordt beantwoord in een boek met essays over morele vooruitgang zegt genoeg. Het blijft tobben.

Waarom horen we niets meer over het verbeteren van de mens? Het is alweer wat jaren geleden (2008) dat het Rathenau Instituut boeken uitgaf als Reshaping the Human Condition waarin de mogelijkheden van ‘human enhancement’, mensverbetering, werden onderzocht. In 2013 verscheen nog Goed beter, betwist, een publieksonderzoek naar mensverbetering, waarin geprobeerd werd de patstelling te doorbreken tussen voor en tegenstanders van ‘prestatieverbeteraars’, de ‘geheugenpil’ en andere wondermiddelen die menselijke tekorten en ongemakken zouden kunnen opheffen. Nu het er op gaat lijken dat die mensverbetering voorlopig beperkt zal blijven tot knutselen aan het lichaam met plastische chirurgie, is het onderwerp bijna geruisloos verdwenen.

Het valt niet te bewijzen,...