Carel Peeters’ literaire kroniek

De Poolse filosoof Leszek Kolakovski vond het geen goed teken wanneer een filosoof zichzelf niet van tijd tot tijd als een charlatan kon zien. Dan ontgaat het hem dat een groot deel van wat hij denkt misschien wel plausibele constructies zijn, maar niettemin constructies.

De uitspraak van Kolakovski duikt op op de dvd die onder de titel Voorbij Goed & Kwaad is gemaakt van de zes prikkelende gesprekken die Arnon Grunberg op een conferentie van de Internationale School voor Wijsbegeerte in Leusden heeft gevoerd met de filosofen Avishai Margalit, Peter Sloterdijk, Stine Jensen, Paul Cobben, Eric Schliesser, Marc de Kesel en de socioloog Joop Goudsblom.

Kolakovski’s relativering van zijn dagelijks werk past heel goed in wat Grunberg in zijn inleiding op de gesprekken zegt: dat politiek, kunst, wetenschap en religie allemaal ‘zwendel’ zijn en dat we het met die zwendel moeten doen, want er is niets anders. Grunberg is in zijn inleidende lezing vooral...