Reconstructie / Hoe Endstra een crimineel om hulp vroeg

Tweeëndertig kantjes A5, aan beide kanten beschreven. Hóé die dikke enveloppe in de cel van Mink Kok is beland, verklapt hij niet, maar dát de gedetineerde beroepscrimineel de handgeschreven noodkreet in 2003 heeft ontvangen, daarvan maakt hij geen geheim.

Vastgoedhandelaar Willem Endstra roept via een gezamenlijk contact per brief de hulp in van Kok. Die zit op dat moment gevangen in de Penitentiaire Inrichting in Heerhugowaard. De Amsterdammer is eind jaren negentig veroordeeld voor wapen- en drugshandel.

Endstra beschouwt Kok, bijgenaamd De Lange, als zijn ‘vriend’. Hij weet dat Kok altijd een toonaangevende rol heeft gespeeld in het milieu en doet een beroep op diens nog immer geldende invloed. Misschien weet Kok een oplossing voor Endstra’s precaire situatie? De vastgoedman heeft grote problemen met onderwereldfiguren. Mensen met wie hij voorheen vriendschappelijk omging en met wie hij in zaken is gegaan, hebben...