Vanachter de smoezelige ramen van kantoorgebouw Trindeborch kijk ik met Pieter Vermeer en Pieter Tiller of we onze huizen kunnen aanwijzen. We zitten op de zevende verdieping, een paar trappen boven technologie-startup Blendle. We kijken uit over de brommende machines die het Utrechtse stationsgebied herstructureren, naar de Dom die in de steigers staat onder een gladgestreken wolkenlaag. Vermeer beklimt de toren soms met deelnemers van stichting DeBroekriem. Het ‘activiteitenplatform voor hoogopgeleide starters en in-between-jobbers’ organiseert ongeveer duizend activiteiten per jaar door het land heen. Daarvoor zijn vier fulltimers in dienst die een poule van honderd vrijwilligers aansturen vanuit hun kantoor op deze verdieping.

Een jaar of vijf geleden zaten we in het gebouw hierachter, in een zaaltje van vergadercentrum Seats2Meet, waar een loopbaancoach een presentatie gaf aan een groep overrompelde twintigers. Allemaal even ambitieus en hoogopgeleid, en allemaal werkloos...