Hoe idealistisch is microkrediet? Een praktijkgeval uit Nigeria, met steun van ASN Novib Fonds en Oxfam Novib.

In september 2009 benoemde secretaris-generaal van de Verenigde Naties Ban Ki-moon kroonprinses Máxima tot speciaal adviseur op het gebied van de microkredieten. Wereldwijd moet zij de toegang van armen tot geldleningen en spaarrekeningen bevorderen. Dat is bij gewone banken onmogelijk, maar kan wel bij niet op winst gerichte instellingen die microkredieten verschaffen, daarbij gesteund door het rijke Westen. Arme marktkooplieden, boeren of naaisters lenen er geld voor een extra kraam, koe of naaimachine. En met het verdiende geld betalen ze die lening af. Iedereen gelukkig!

Maar de werkelijkheid is weerbarstiger. Op de voorpagina van The New York Times van 13 april van dit jaar stond een vernietigend stuk over microfinanciering. ‘Banken maken grote winsten met kleine leningen’ luidde de kop. Hoe kan het, was de vraag, dat arme mensen in ontwikkelingslanden zulke hoge...