James Wood, de Engelse, in Amerika wonende criticus van ‘The New Yorker’ hield vorige week in Amsterdam de vierde De Gidslezing, genoemd naar het oudste literaire tijdschrift van Nederland (1837). Is het detail het allerbelangrijkste in de literatuur, zoals Wood beweerde?

Het was niet moeilijk je over te geven aan het aangename ritme waarmee de Engelse, in Amerika wonende literair criticus van The New Yorker James Wood op donderdag 11 december in De Rode Hoed in Amsterdam de De Gidslezing hield.

Bovendienhad hij het aan de hand van Tsjechovs verhaal ‘De kus’ over iets uit hetjuwelenkistje van de literatuur: het detail. Dat God in het detail steekt wetenwe van Flaubert (Le bon Dieu est dans ledétail), van de kunsthistoricus Aby Warburg (Gott ist in den Details) en van Vladimir Nabokov (God is in the details), hoewel ook dearchitect Mies van der Rohe aanspraak op de Engelse versie schijnt te maken. Hetis overigens niet bekend van wie de oudste, oorspronkelijke uitdrukking...