Matisse in Madrid

Er bestaat een mooie maar enigszins voyeuristische serie foto’s die de fotograaf Brassaï eind jaren dertig maakte in het Parijse atelier van Matisse. De schilder is aan het werk, zittend tekent hij zijn model Wilma Javor in verschillende houdingen. Het is dat je weet dat het Matisse is, maar anders zou je toch even kunnen denken dat het dokter Sigmund Freud is die daar zit: hetzelfde hoofd, hetzelfde haar, dezelfde bril. Bovendien heeft hij een witte doktersjas aan. Met een onaangedane blik kijkt hij naar het model, als een artistieke incarnatie van de beroemde zenuwarts, die nu eens niet naar het onbewuste van zijn patiënte kijkt, maar naar haar lichaam.

De burgerlijke verschijning van Henri Matisse (1869-1954) stond lijnrecht tegenoverzijn levendige geest en zijn verreikende artistieke ambities. Hij is nooit een bohémien geweest, maar was als eerste bereid om risico’s te nemen als het om zijn kunst ging. Hoe conventioneel hij ook oogde, hij had als kunstenaar...