Het gaat niet alleen over Europa, ook algemeen economische of typische Nederlandse zaken zoals het ‘wandelgangenakkoord’ worden op de economisch pijnbank gelegd. Geregeld verschijnen op Me Judice artikelen die een paar dagen later in het opiniekatern van de kranten zijn te lezen. De site is inhoudelijk misschien iets minder dwingend dan grote broer Voxeu, maar net een tikkeltje toegankelijker – zeker ook wat betreft de vormgeving.