Reconstructie / Het web rond Diederik Stapel

Enkele verloren ballonnetjes kleuren de grauwe hal van de faculteit der Sociale Wetenschappen van de Universiteit van Tilburg. Pas nog was het hier feest: de afdeling psychologie vierde haar achtste lustrum. Op het symposium ’40 jaar psychologie in Tilburg’ blikten professoren en alumni terug op de hoogtepunten van de afgelopen decennia. Het moet een wrang partijtje zijn geweest, dik twee maanden nadat de charismatische decaan van de faculteit, de wonderboy van de sociale psychologie, de kluit belazerd bleek te hebben en zo niet alleen de naam van de faculteit maar die van de hele psychologische wetenschap bezoedelde.

Op de Tilburgse universiteit lijkt iedere herinnering aan Diederik Stapel gewist. De portrettengalerij van medewerkers van de afdeling sociale psychologie vertoont een gapend gat. Op het prikbord met alle publicaties, ontbreken Stapels schrijfsels. Het is symbolisch voor de poging de geest van de zondaar -ritueel uit te...