Segers vindt het tijd voor een Nieuwe Pacificatie. Hij levert wat in, de andere drie leveren wat in. Maar hoe sluit je in hemelsnaam compromissen als het om zulke beladen kwesties gaat?

Gert-Jan Segers heeft een droom, vertrouwde hij Thijs Broer en mij toe toen we hem in het najaar van 2016 interviewden voor Vrij Nederland. De leider van de ChristenUnie had zich bij het voorbereiden van zijn boek Hoop voor een verdeeld Nederland verdiept in de geschiedenis van de Pacificatie van 1917. Onder leiding van de liberale staatsman Pieter Cort van der Linden was toen een historisch compromis tot stand gekomen tussen seculier en confessioneel Nederland. De seculieren wisten het algemeen kiesrecht in de wacht te slepen, de confessionelen de financiële gelijkstelling van het bijzonder onderwijs aan het openbaar onderwijs. Die doorbraak had bijgedragen aan wederzijds begrip voor elkaar. Precies een eeuw later was een nieuwe vorm van Pacificatie nodig, zei Segers. We leefden in een tijd van...