De kloof tussen links en rechts, arm en rijk, autochtoon en allochtoon, oud en jong, laag- en hoogopgeleid, gezond en ziek, én, als het aan de fractievoorzitter van de ChristenUnie ligt, die tussen gelovig en seculier, het christendom en de islam. 

Op de avond van 11 september 2001 werd het fietsersbruggetje bij de flat Luynhorst in Ede opeens wereldnieuws. Zelfs CNN besteedde aandacht aan de Marokkaans-Nederlandse hangjongeren die op die plek de aanslagen op de Twin Towers in New York luidruchtig zouden hebben toegejuicht. Ook zouden ze op scooters uitbundig toeterend door de buurt hebben gereden. Omwonenden klaagden, de politie gaf een persbericht uit over ‘feestende jongeren’ die ‘uiterst opgetogen’ waren over de terroristische aanval op Manhattan. Later bleek die conclusie enigszins voorbarig: de jongeren hadden zich inderdaad baldadig gedragen, tijdens een woordenwisseling met de politie had een van hen ‘jihad!’ geroepen, maar van feestvreugde was geen sprake...