Aan het einde van haar boek The Monarchy of Fear. A Philosopher looks at our Political Crisis legt Martha Nussbaum haar kaarten op tafel, zoals ze het zelf noemt. Op dat moment heeft ze zich als filosoof al meer dan tweehonderd pagina’s beziggehouden met de politieke crisis in Amerika en de wereld. Het is tijd om het boek hoopvol af te sluiten. Dat is kenmerkend voor de Nussbaum van de laatste jaren: vanuit haar positie als filosoof die enige afstand heeft genomen, de mensheid de goede weg wijzen.

Nussbaum is steeds meer een nudger geworden: na omstandige analyses van verschijnselen geeft ze duwtjes in de goede richting. In het geval van de kaarten die ze op tafel legt, gaat het om haar voorstel om een nationale dienstplicht (national service) van drie jaar voor jongeren in Amerika in te stellen. Amerikanen ontbreekt het namelijk aan ‘a sense of the common good.’ Vandaar. ‘Ze denken te vaak in narcistische termen: in wat is goed voor mij en mijn familie.’

De Amerikaanse...