14-03-2009
Door Maurits Martijn

‘Onze biologische klok regeert voor een groot deel ons leven. Elke cel in ons lichaam heeft een klok die met grote precisie zijn eigen biochemische fabriekje bestuurt. Zo zijn we op specifieke momenten van de dag “klaar” om te eten, slapen en denken. We hebben ook een sociale klok die betrekking heeft op de manier waarop ons leven in tijd is ingedeeld.

Onze hersenklok – die de timing van ons gedrag stuurt – wordt door licht gesynchroniseerd met het natuurlijke dag-en-nachtritme. Maar daar gaat geregeld wat mis. Mensen met nachtdienst bijvoorbeeld, of zij die een lange transatlantische vliegreis maken, worden geconfronteerd met licht op momenten dat de hersenklok het niet verwacht. De hersenklok past zich dan aan de nieuwe tijd aan. Ben je weer thuis,...