Ze is vooral bekend als de staatssecretaris die ruzie had met stakende scholieren. Maar achter de schermen is Marja van Bijsterveldt, oud-voorzitter van het CDA, een van de invloedrijkste vrouwen van de regering-Balkenende. ‘Als er in iets gebeurt waar ze het echt niet mee eens is, belt ze Jan Peter, en dan praat ze net zo lang op hem in tot het anders gaat.’

Op een zonnige namiddag in juni nipt Marja van Bijsterveldt in haar werkkamer op het ministerie tevreden aan een glaasje rode wijn.

Ruim voor het zomerreces heeft de staatssecretaris van Onderwijs haar meest omstreden projecten veilig door de Kamer geloodst. De 1040-urennorm, de ‘ophokplicht’ waartegen scholieren massaal in opstand kwamen, blijft voorlopig gehandhaafd, een commissie zal zich erover buigen. En het wetsvoorstel voor gratis schoolboeken is zonder problemen door de Eerste Kamer aangenomen, ondanks hevig protest van scholen en uitgeverijen. Van Bijsterveldt heeft op beide terreinen grotendeels gedaan...