Profiel Marja van Bijsterveldt / Staatssecretaris met invloed

Op een zonnige namiddag in juni nipt Marja van Bijsterveldt in haar werkkamer op het ministerie tevreden aan een glaasje rode wijn. Ruim voor het zomerreces heeft de staatssecretaris van Onderwijs haar meest omstreden projecten veilig door de Kamer geloodst. De 1040-urennorm, de ‘ophokplicht’ waartegen scholieren massaal in opstand kwamen, blijft voorlopig gehandhaafd, een commissie zal zich erover buigen. En het wetsvoorstel voor gratis schoolboeken is zonder problemen door de Eerste Kamer aangenomen, ondanks hevig protest van scholen en uitgeverijen. Van Bijsterveldt heeft op beide terreinen grotendeels gedaan gekregen wat ze wilde. In de media is het verzet tegen haar beleid breed uitgemeten, maar haar succes nauwelijks vermeld. ‘Met publiciteit,’ zegt Van Bijsterveldt met een glimlach, ‘houd ik me niet zo bezig.’

Marja van Bijsterveldt (Rotterdam, 1961), sinds februari 2007 staatssecretaris van Onderwijs, klein van...