Marcel Kaatee: voor altijd verdacht

door Harry Lensink Marian Husken

Hoewel vrijgesproken in de Holleeder-zaak, dreigt Wallenondernemer Marcel Kaatee zijn speelhallen te moeten sluiten.

De raadsheren van het hof spraken hem vrij, hij geeft weer leiding aan zijn gokhallen, treedt op met zijn funkband Seven Eleven en heeft een schadevergoeding van ruim vijftienduizend euro gekregen. Dus wat klaagt Marcel Kaatee nou?

Alleen al de vraag stellen maakt de eenenvijftigjarige Wallen-ondernemer woedend. Hem is én wordt onrecht aangedaan, meent Kaatee. Op kantoor, boven zijn minicasino in de Molensteeg, toont hij in gesproken woord en op papier hoe zijn inziens politie, justitie en gemeenteambtenaren hem beletten zijn oude leven weer op te pakken. Het leven van vóór 30 januari 2006. Op die dag werd Kaatee gearresteerd, gelijktijdig met Willem Holleeder en andere leden van diens vermeende bende. Ze zouden in georganiseerd verband verschillende vastgoedmensen hebben afgeperst, onder wie Willem Endstra. Officier van justitie Fred Teeven betitelde de rol van Kaatee als die van ‘minister van Financiën’.

De gevolgen voor zijn bedrijf waren direct merkbaar. Twee dagen na zijn arrestatie, op 2 februari 2006, hief de Rabobank Kaatees zakelijke en privé-rekeningen op. De bank schreef in een brief dat ze ‘op geen enkele wijze wenst te worden geassocieerd met kwesties waarmee u, terecht of onterecht, in verband wordt gebracht’.

Eind 2007 werd Kaatee door de Haarlemse rechtbank veroordeeld voor één onderdeel van de tenlastelegging. Van de 250.000 euro die hij ooit cash kreeg van Willem Endstra had de Wallen-ondernemer volgens de rechters kunnen vermoeden dat het afkomstig was uit crimineel handelen.
Kaatee tekende meteen hoger beroep aan. De speelautomaten branche-organisatie VAN wilde daar niet op wachten. De ‘vermeende malafide praktijken brengen de vereniging zeer ernstige schade toe en zijn nadelig voor de beeldvorming rondom reputatie en integriteit van de leden’, schreef de VAN begin 2008 in een brief waarin ze Kaatee royeerde. In datzelfde jaar adviseerde de Autoriteit Financiële Markten (AFM) Kaatees accountant om afscheid te nemen van de klant op de Wallen. Anders kon het accountantsbedrijf een nieuwe vergunning vergeten. Kaatee kreeg daarop te horen dat hij niet meer in het ‘klantenprofiel’ paste.

Het zijn zomaar twee van de gevolgen die het Holleeder-onderzoek heeft gehad voor het zakelijke welzijn van Kaatee. Toen de verdachte in de zomer van 2009 door het Amsterdamse gerechtshof in hoger beroep uiteindelijk helemaal werd vrijgesproken, dronk hij champagne, ging op reis met zijn gezin en pakte daarna de rekenmachine om de geleden schade te becijferen. Samen met zijn advocaat Han Jahae becijferde hij 6,5 ton euro aan kosten die verband houden met de strafzaak. Kaatee somt op: ‘Ik heb extra personeel moeten aannemen omdat ik in voorarrest zat. Ik heb tonnen advocatenkosten gemaakt. Niet alleen voor mijn strafzaak, maar ook voor procedures rond mijn vergunningen, ik heb fiscalisten en accountants moeten inhuren om mij bij te staan. Al die kosten zijn direct te relateren aan de verdenking van justitie.’

– Kaatee mag zijn hypotheekschuld niet aflossen, waardoor zijn rentelasten oplopen

Bijkomend probleem voor de gokhaluitbater is het conservatoir beslag dat er op de Wallen-panden ligt vanwege een pikante hypotheek. Want niemand minder dan Jan-Dirk Paarlberg, de van witwassen verdachte zakenman die dezer dagen terechtstaat, is de leninggever. Die situatie is als volgt ontstaan: toen Kaatee in 2002 de gokhallen van Endstra kocht, verleende diezelfde Endstra hem een hypotheek van vier miljoen euro. Die vordering nam Paarlberg een half jaar later over van Endstra. Het OM ziet daarin een afperstraject tussen beide vastgoedmannen.

Fout geld dus, volgens justitie, die dat bedrag nu zelf wil incasseren. Gevolg van het beslag is dat Kaatee zijn restschuld (nog 2,8 miljoen euro) al jaren niet verder mag aflossen, waardoor zijn rentelasten steeds verder oplopen.

Het lijstje met tot achter de komma gespecificeerde bedragen ging in het najaar van 2009 per post naar het Amsterdamse gerechtshof. Dezelfde raadsheren die hem vrijspraken, moesten beslissen over de schadevergoeding waar Kaatee recht op heeft. Standaard krijgt een vrijgesprokene alleen een vergoeding (zeventig euro per dag) voor de dagen dat hij of zij onterecht in voorarrest heeft gezeten. Wie meent op meer recht te hebben, kan de staat dagen in een civiele procedure.

Maar het is mogelijk dat de raadsheren concluderen dat iemand dusdanig onrecht is aangedaan, dat het hof afwijkt van de standaardprocedure. Daar hoopte Kaatee op. Tevergeefs. Op 1 april kreeg hij slechts de troostprijs: 15.265 euro voor 210 dagen voorarrest. ‘Als je kijkt naar de materiële schade die ik niet vergoed heb gekregen en de waarde die aan een dag hechtenis wordt toegekend, is dat omgerekend vijfentwintig jaar gevangenisstraf.’

De geleden schade is overigens niet eens het grootste probleem voor de voormalige verdachte. De Holleeder-zaak mag achter de rug zijn, Kaatee ondervindt nog steeds de directe gevolgen voor zijn bedrijfsvoering. De kans bestaat dat hij zijn exploitatievergunning kwijtraakt. Met behulp van de wet Bibob (Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) kan het stadsbestuur van Amsterdam zijn nering op de Wallen zonder pardon elk moment laten sluiten.

Tot twee keer toe gaf het Landelijk Bureau Bibob een negatief advies over Kaatee. Er zou ‘ernstig gevaar’ dreigen dat de vergunningen ‘mede zullen worden gebruikt om uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten’. In gewoon Nederlands: als Kaatee aflost, komt dat geld bij Paarlberg terecht, die daarmee inkomsten krijgt uit een criminele investering. Kaatee: ‘De gemeente zegt: u hebt crimineel geld in uw onderneming, de lening van Paarlberg. Er ligt beslag op die hypotheek! Op aflossen staat maximaal vier jaar gevangenisstraf! Ergo: er kan helemaal geen geld van mij naar Paarlberg vloeien. Dus over welk “ernstig gevaar” hebben we het dan nog?’

Wat zou helpen, is een nieuwe hypotheek. Daarvoor moet Kaatee naar de bank. De vraag is of hij daar een kans maakt. Hij zit in een Catch-22: zonder onverdachte hypotheek geen vergunning, maar zonder vergunning geen kans op een banklening. De vrijgesprokene broedt intussen op een civiele procedure tegen de staat en probeert gelijktijdig zijn bron van inkomsten te redden. Hij voorziet een schier kansloze strijd. ‘De imagoschade is permanent. Mensen denken: waar rook is, is vuur.’ Zijn bedrijf verkopen is ook geen optie. ‘Al zou ik het willen, ik kan vanwege het beslag geen kant op. En wie wil nou speelhallen kopen waarvan iedereen nog steeds denkt: die zijn van Willem Holleeder?’