De grootste bezuinigingsgolf in decennia staat op het punt Nederland te overspoelen. Waarom blijven grote protestacties uit?

‘Alle proporties te buiten’, ‘nooit eerder vertoond’, ‘zonder perspectief voor volgende generaties’. De kunstensector reageerde deze week geschokt op de snijplannen van staatssecretaris van Cultuur Halbe Zijlstra. Vanuit de psychiatrie en de huisartsen klonk flinke verontwaardiging over de bezuinigingsvoornemens in de zorg. En op de ledenvergadering van de Vereniging Nederlandse Gemeenten liepen de emoties hoog op over de plannen om de sociale werkplaatsen drastisch in te perken. In sneltreinvaart is het kabinet-Rutte bezig de achttien miljard euro aan bezuinigingsplannen te realiseren. Maar behalve verontruste persberichten van kabinet-Rutte bezig de achttien miljard euro aan bezuinigingsplannen te realiseren. Maar behalve verontruste persberichten van belangenorganisaties en hier en daar wat kleine demonstraties, hebben Rutte, Verhagen en gedoogpartner...