Tweede Kamer-enquête / De macht van de Tweede Kamer

In 1976 publiceerde de politicus Anne Vondeling (PvdA) een boek genaamd De Tweede Kamer: lam of leeuw? Daarin zette de toenmalige Kamervoorzitter op een rij welke kritiek er in die dagen klonk op het parlement. De Tweede Kamer zou niet in staat zijn een vuist te maken tegen de regering. Het parlement zou alleen een kleine elite vertegenwoordigen en niet het volk. Kamerleden zouden corrupte vertegenwoordigers zijn van de ‘oude partijen’. Het parlement zou ‘geen seismograaf’ zijn van de samenleving. ‘Het heeft tekort aan deskundigheid, het is een praatwinkel, een papieren poes, een dorre tak van een steeds dikker wordende boom, een bloedeloze stempelmachine, een de burgers verdrietend praatcollege.’

Drieëndertig jaar na Vondelings ‘Lam of leeuw’ is zijn analyse van de ‘crisis in de democratie’ onverminderd actueel. Toen al schreef hij over de onmacht van de Kamer, de kloof tussen de burger en politiek, het mediacircus, de...