Het zijn Volkswagens, op een terrein bij Houston. Edward Burtynsky fotografeerde winning en productie van olie: booreilanden, buizenstelsels, auto-industrie, velden vol jaknikkers, immense bergen autobanden, roestende scheepswrakken en verknoopte, volle snelwegen.

Prachtig. De mens die de natuur naar zijn hand zet.

Maar het persbericht rept van een kleverig goedje, afval en de schellen die ons van de ogen vallen.

Hoe lang geleden is het eigenlijk dat industrie mooi en groots kon zijn?

Tentoonstelling ‘Burtynsky / OIL’ in Huis Marseille, Amsterdam