Beschouwing / Het belang van volledig opnieuw beginnen

Wat romantiek ook mag zijn, je denkt niet meteen aan orde. De eerste associatie met chaos ligt veel meer voor de hand. In Het lijden van de jonge Werther, de roman van Goethe uit 1774 die de romantiek min of meer inluidde, werd niet geleden omdat alles zo orderlijk en overzichtelijk was in het hoofd van Werther. Sindsdien heeft romantiek altijd iets te maken gehad met emoties, gevoelens, het ongevormde, de natuur, met authenticiteit, creativiteit, oorspronkelijkheid en onbevangenheid. Niks orde, niks verstandigheid, niks overzicht of inzicht. Chaos en verwarring, het liefst in een aangename roes, dat is romantiek.

Als Maarten Doorman drie jaar geleden zijn boek De rationele orde had genoemd, zou alles dus perfect geklopt hebben, want rationalisme associeer je onmiddellijk met orde. Daar is het rationalisme op uit. Maar hij noemde het De romantische orde. Het is alsof je het dan hebt over ‘zwarte sneeuw’, of over ‘een...