Immanuel Kants aansporing om je van je eigen verstand te bedienen is uit de hand gelopen nu Twitter en Facebook van het verstand een lachertje hebben gemaakt. Dat is een van de thema’s in het nieuwe boek van filosoof Coen Simon.

In zijn nieuwe verzameling filosofische essays Oordeel zelf hoopt Coen Simon dat zijn lezers zich niet al te zeer laten beïnvloeden door wat hen aan meningen wordt opgedrongen door de sociale media. Dat is een vrome wens want dat oordeel is sterk afhankelijk van wat hij zelf de paradox van de Verlichting noemt. Symbool van de Verlichting is de uitspraak van Immanuel Kant in het laatste kwart van de achttiende eeuw dat mensen hun onmondigheid aan zichzelf te danken hebben. Ze moeten de moed hebben zich van hun eigen verstand te bedienen.

Dat hebben velen wel gedaan de afgelopen twee eeuwen, maar daar is verandering in gekomen met de opkomst van de sociale media, vooral Twitter en Facebook. Het gebruik van het eigen verstand is uit de hand gelopen. Kants...