De grens, het thema van de Maand van de filosofie, is niet uit de lucht gegrepen. Het spoorde de Denker des Vaderlands aan tot het schrijven van een actueel pleidooi.

Een van de colleges die de Franse filosoof Jacques Derrida verzamelde, onder de titel Over gastvrijheid, heet Stappen over de drempel van de gastvrijheid. Hij had een speciaal talent voor het opzoeken van onoplosbare raadsels (‘aporieën’) en hij wist alles zo te ‘deconstrueren’ dat er niet veel overbleef. Maar heel vaak had hij toch een verborgen bedoeling wanneer hij iets vreemds schreef. Wat mag bijvoorbeeld ‘stappen over de drempel van de gastvrijheid’ zijn? Is het kenmerk van gastvrijheid niet dat ze helemaal geen drempel heeft?

In Wij zijn allemaal migranten, het e-book dat uitgeverij Boom heeft uitgegeven ter gelegenheid van het thema ‘De grens’ van de Maand van de filosofie, staat het pleidooi voor gastvrijheid en ‘een open houding naar vluchtingen’, dat de Denker des Vaderlands Marli...