Parijs trok Nederlandse kunstenaars ‘als een lichtfakkel’ aan. Maris, Jongkind, Van Gogh, Mondriaan: ze gingen er heen om een sprong in hun ontwikkeling te maken en lieten een grote indruk achter. Zowel het Rijksmuseum als het Van Gogh Museum hebben op het moment een tentoonstelling over Nederlandse kunstenaars in Parijs.

Voor Mathijs Maris was zijn verblijf in Parijs beslissend. Daar drong het tot hem door dat hij niet op zijn plaats was tussen de schilders die daar in de jaren 1869-1877 voor nieuwe artistieke impulsen zorgden, zoals de Barbizonners en impressionisten. Maris was uit heel ander hout gesneden. Hij was een modernist met een oude ziel. In Parijs maakte hij melancholiek gestemde schilderijen waarin de band met de realiteit nog niet was losgelaten, zoals later. Hij schilderde daar een prachtige sluis bij de Amsterdamse Singel (Souvenir d’Amsterdam) en een keukenmeisje in de geest van Vermeer. Goupil & Cie., de kunsthandel waar hij contact mee had, wilde dat hij...