Van de briljante en schuchtere socioloog Joop Goudsblom verwacht je niet dat hij memoires zal schrijven. Toch heeft juist hij het gedaan. Maar het had iets systematischer gekund.

Als scholier in Krommenie kreeg de latere socioloog Joop Goudsblom te maken met een pestkop, George Nordemann. Die had niet alleen een echte nieuwe jongensfiets, terwijl Goudsblom een tweedehands grotemensenfiets met houten blokken op de trappers had, hij had ook een schare vriendjes die zich op een klassieke manier als satellieten om hem heen groepeerden. Goudsblom hoorde daar niet bij, die had te weinig branie en was te verlegen. Hij wilde er wel graag bij horen.

Op een dag lopen Nordemann en zijn vriendjes aan de overkant van de weg wanneer ze Goudsblom zien. Nordeman roept hem en hij holt blij verrast door deze aandacht naar de overkant. Wanneer hij daar is zegt Nordemann: ‘Als je was doorgelopen was je verder geweest’, en wendt zich van hem af. ‘Zijn kornuiten lachen zich krom.’

In het licht...