Er verschijnt bijna dagelijks een boek over de perikelen rond de democratie. Wordt ze ondermijnd door de populistische en extreemrechtse partijen? Volgens Sjaak Koenis hoort het er allemaal bij.

De Duitse filosoof en socioloog Georg Simmel (1858-1918) schreef een sprookje over rozen om daarmee te illustreren dat mensen voortdurend naar gelijkheid streven, maar daar mee ophouden zodra ze gelijk zijn. Dan willen ze weer ongelijk zijn. Op een utopisch eiland kweken boeren rozen. Dat willen andere boeren ook. Maar de rozenkwekende boeren willen geen concurrentie en houden die wens tegen. Na veel strijd kweken alle boeren dan toch rozen en treedt de tevredenheid in. Tot bepaalde boeren bijzondere varianten van rozen gaan kweken. Dat willen de andere boeren ook. De strijd begint opnieuw. Volgens Simmel scherpt elke vorm van gelijkmaking ons gevoel van verschil aan. We gaan op zoek naar nieuw verschil.

Op dat utopische eiland deed men aan democratie: de niet rozenkwekende boeren konden...