Er zijn in de geschiedenis een aantal decennia geweest waarin het er even op leek dat de mensheid in een gelukkig vaarwater terecht was gekomen. Men moet dan denken aan de jaren 1770-1780 waarin het geloof in de vooruitgang even vaste grond onder de voeten kreeg.

De verlichte achttiende eeuw werd al ‘The Age of Wonder’ genoemd, maar in die tien jaren waren de ontwikkelingen op het gebied van de wetenschap en de filosofie extra gunstig. Er valt te discussiëren over de vraag of de Franse Revolutie in 1789 helemaal een einde aan deze verlichte tijd maakte, maar de Terreur van 1793 deed dat in ieder geval wel. Een andere korte periode van gelukkig vaarwater was de belle époque aan het einde van de negentiende en begin twintigste eeuw, eindigend in de klap van de Eerste Wereldoorlog. Vervolgens komen we bij de gezegende jaren negentig van de twintigste eeuw, de jaren na de val van de Berlijnse Muur en het communisme tot het jaar 2001 toen twee vliegtuigen zich in de Twin Towers...