Tegelijk met het Boekenweekessay De zonde van de vrouw over het drama van vier artistieke vrouwen verzamelde Connie Palmen al haar essays in Het drama van de afhankelijkheid. Dat zorgt voor spanning.

Ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag in september 2007 werd Harry Mulisch tijdens een feestelijke bijeenkomst toegesproken door Connie Palmen. Omdat Palmen weet wat bewonderen is kon Mulisch zich warmen aan woorden die er niet omheen draaiden: ‘Ik ken geen man die in de omgang zo eerlijk, open, onopgesmukt, transparant, ik zou bijna zeggen zo simpel en eenvoudig, is als jij en toch ben je volstrekt ongrijpbaar, haast onaards.’ Palmen beperkte zich niet tot louter lof (‘het leven met jou is al ruim tien jaar een onafgebroken feest’), ze kwam ook te spreken over karakterologische zaken, zoals Mulisch’ ‘soevereine’ instelling, het gemak waarmee hij boven alles kon staan, hoe hem niets leek te deren, hoe hij nooit in een slachtofferrol verzeilde. Ze had het over...