In het tweede deel van Hanny Michaelis’ oorlogsdagboek 1942-1945 wordt duidelijk dat het verloren jaren voor haar zullen worden, terwijl ze juist zo wereldveroverend voor de wereld klaar stond.

Na een kleine tweeduizend pagina’s dagboek herinnert Hanny Michaelis zich ineens het onderwerp van haar eindexamenopstel. Dat was ‘Zelfkennis en zelfcritiek’. Haar oorlogsdagboek is als een praktische demonstratie van die zelfkennis en zelfkritiek te beschouwen. Lenteloos voorjaar en het tweede deel De wereld waar ik buiten sta zijn geschreven door een verbluffend makkelijk en ‘compleet’ over zichzelf schrijvende puber. Dit is observatie, verslaglegging, inleving, ontvankelijkheid, emoties, verliefdheden en intelligente zelfbespiegeling bij elkaar.

Michaelis’ dagboek is een zuiver product van de Forum-generatie, de literair-intellectuele stroming van Menno ter Braak , E. du Perron, H. Marsman en S. Vestdijk waarin alles om de eerlijke en kritische persoonlijkheid draaide. Du...