Het is niet de slechtste vluchtroute als je ernstig verlegen zit om een aansprekende vergelijking om iets duidelijk te maken: Humpty Dumpty. Die is in het gelijknamige hoofdstuk in Alice in Wonderland als een menselijk ei op zijn muurtje met Alice aan het bekvechten. Op een gegeven moment roept hij ‘Gloria!’ Alice begrijpt niet wat hij daarmee bedoelt. ‘Ik bedoelde,’ zegt Humpty Dumpty, ‘daar heb je nou een mooi dodelijk argument!’ ‘Maar “gloria” betekent geen “mooi dodelijk argument”, werpt Alice tegen. ‘Als ik een woord gebrúík,’ zegt Humpty Dumpty op nogal honende toon, ‘betekent het gewoon wat ik wil dat het betekent – niet meer of minder.’

De eerste gekleurde jongen

De...