Bij haar eerste bezoek aan het in 1852 geopende Victoria & Albert Museum in Londen kwam koningin Victoria oog in oog te staan met een replica van Michelangelo’s David. Ze was diep geschokt door deze onverwachte confrontatie met een mannelijk naakt. Daarna had de directie van het museum honderd jaar lang een vijgenblad bij de hand. Dat werd op het geslacht van David geplakt wanneer iemand van het koninklijk huis op bezoek kwam.

Zo’n voorval is tekenend voor wat zich zoal heeft voorgedaan in de lange geschiedenis van naakt en gekleed die Mineke Schipper vertelt in haar boek Bloot of bedekt. Victoria staat in de Joodse traditie wat betreft haar ideeën over naakt. Naaktheid was vernederend, iets voor slaven, prostituees en zwakzinnigen. Voor de Grieken en de Italianen is de David altijd iemand uit het pantheon van hun idealen geweest. In de Griekse traditie staat het naakt voor de eenheid van lichaam en geest, voor gezondheid en schoonheid.
De geschiedenis van bloot en bedekt...