steeds wanneer de naam Max de Jong valt, spits je even je oren. Wat zou er nu weer van hem tevoorschijn zijn gekomen? Eindelijk dan zijn dagboek? Een briefwisseling met zijn Beatrice, de vrouw die niet met hem wilde trouwen en voor wie hij ter verwerking van zijn verdriet de 91 kwatrijnen omvattende liefdesbekentenis Heet van de naald schreef?

De dichter, essayist, roddelkont, vertaler en intrigant Max de Jong (1917-1951) had een tik van het genie. Een tik, en verder chaos. Het intrigerende aan Max de Jong zijn de momenten van flitsende helderziendheid (in die tijd luciditeit genoemd). Ook in de brieven die hij Hans van Straten schreef in de jaren 1942-1951, en die nu in een particuliere uitgave zijn gepubliceerd onder de titel Ik ben een echt genie, bezorgd en ingeleid door Kathinka Stel (en te koop bij de Athenaeum Boekhandel in Amsterdam). De Jong was een intelligente idioot die niet wist hoe hij een geregeld leven moest leiden. Hij verhuisde talloze malen, steeds naar een...