Als er íemand is die je niet kunt verwijten dat ze een doemdenker is, dan is het Louise Fresco. Als deskundige op het gebied van landbouw en voedsel heeft ze een groot vertrouwen in de wetenschap. Genetische modificatie en intensieve landbouw boezemen haar geen angst in. Fresco behoort tot de school van het ‘lernen’, altijd meer willen weten en altijd willen leren van je fouten. Ze is ook van de school van John Locke, van de empiristen die ervan uitgaan dat de ervaring de doorslaggevende bron van kennis is. Dat veroorzaakt een soort nuchterheid die niet zelfgenoegzaam wordt.

Er is dus iets aan de hand wanneer Fresco zich in sombere termen uitlaat. In de Kohnstammlezing die in haar nieuwe boek Kruisbestuiving is afgedrukt, heeft ze het over de afbraak van de rol van wetenschappelijke kennis. Er is zo’n overproductie dat wetenschappelijk gefundeerde kennis een mening aan het worden is, naast allerlei andere meningen. Halfbakken, onvoldoende getoetste kennis, als feiten...