Het maakt wel even indruk wanneer Roman Krznaric schrijft dat de bedrading in ons brein drie eeuwen lang is overvoerd met de boodschap dat eigenbelang bepaalt wie we zijn. Thomas Hobbes, Adam Smith, Charles Darwin en Sigmund Freud prentten ons in dat we respectievelijk eenzame wolven, egoïstisch ingestelde wezens en agressieve afstammelingen van apen zijn. Tot het tot je doordringt dat Krznaric dan vergeten is dat er al veel langer een christelijk-humanistische cultuur was die onder meer in de geest van Franciscus van Assisi de naastenliefde predikte, daarbij geholpen door JeanJacques Rousseau, Emmanuel Levinas, Charles Taylor en talloze andere ‘gemeenschapsdenkers’. Krznaric, een van de oprichters van de School of Life in Londen, geeft in zijn boek Empathie een sombere voorstelling van onze mentaliteit. We lijden aan een acuut ‘empathietekort’. We zijn te veel opgesloten in onze eigen geest en verplaatsen ons niet genoeg in andere mensen.

De huidige neoliberale...