Sinds de moordaanslag op de redactie van Charlie Hebdo in Parijs op 7 januari breekt volgens het tijdschrift Magazine Littéraire één boek alle verkooprecords in Frankrijk: Traité sur la tolérance van Voltaire uit 1763. Het ligt op de toonbank van elke boekwinkel, en het helpt dat het maar twee euro kost in de Folio-reeks van Gallimard. Als Verhandeling over de verdraagzaamheid is het nu ook in het Nederlands verschenen.

Aanleiding voor het schrijven van het traktaat was het radbraken van de protestant Jean Calas. De koopman uit Toulouse zou in 1761 zijn zoon Marc-Antoine hebben vermoord omdat hij katholiek zou zijn geworden. Daar was geen sprake van: Marc-Antoine had zelfmoord gepleegd en dat wilde de familie niet weten omdat zelfmoord onder katholieken ondenkbaar was. De rechtbank besloot dat zijn vader hem had vermoord. Door de bemoeienis van Voltaire werd de vader uiteindelijk gerehabiliteerd.
Voor Voltaire kwam hierin al het onverdraaglijke van Frankrijk bij elkaar: de...