President Obama heeft gezegd dat IS ‘niet islamitisch’ is. Hij bedoelde dat het terroristen zijn die zich ten onrechte op de islam beroepen. De islam is immers ‘een godsdienst van de vrede’. Dat zeggen ook de mensen die de vele gematigden willen beschermen onder de 1,6 miljard moslims op de wereld. Begrijpelijk. In de 16de eeuw wilde een humanist ook niet aangekeken worden op het gedrag van de protestantse Beeldenstormers, ook al was hij het deels met ze eens.

Maar de islam is geen godsdienst van de vrede. In Ketters, Ayaan Hirsi Ali’s interessante en overtuigende ‘pleidooi voor een hervorming van de islam’, kost het haar weinig moeite om de plaatsen in de koran aan te wijzen waarin ondubbelzinnig tot geweld wordt opgeroepen. Ook legt ze uit waarom de islam is blijven steken in het moeras van tribale tradities en nooit een lutheraanse hervorming heeft meegemaakt zoals de katholieken in de 16de eeuw of een Verlichting zoals in de 18de eeuw: alles werd voor altijd...