25-10-2008
Door Maurits Martijn

‘Voor veel medicijnen en behandelingen van ziekten geldt dat een deel van de patiënten er niet bij gebaat is. Ook al behoren ze tot de groep die er, wetenschappelijk gezien, wel baat bij zou moeten hebben. Of een kankerpatiënt positief reageert op een medicamenteuze behandeling hangt onder andere af van de eigenschappen van die patiënt, maar de eigenschappen van de tumor zelf zijn ook belangrijk. Er zijn vele soorten tumoren zoals bijvoorbeeld borstkanker en longkanker. De laatste tijd ontdekken we meer en meer verschillende subgroepen bínnen een tumorsoort. Deze verschillen kunnen bestaan uit de hoeveelheid van bepaalde eiwitten die de tumor aanmaakt.

Juist dat...