Ook al is het begrip ‘vriend’ aan inflatie onderhevig nu het zo makkelijk is ‘vrienden’ te krijgen op Facebook, toch schreef de Engelse filosoof A.C. Grayling een boek over vriendschap en zijn geschiedenis. Facebook komt er in twee regels in voor.

Dat we Socrates moeten zien als de vroedvrouw van de waarheid die door middel van het stellen van steeds dwingender vragen ter wereld moet komen, mag over het algemeen waar zijn, in Lysis, de dialoog over de vriendschap, wordt uiteindelijk helemaal niets geboren.

Socrates’ vragen worden in de loop van het (tamelijk eenzijdige) gesprek vreemder en vreemder, tot hij zelf (tot drie maal toe) moet constateren dat ze op de verkeerde weg zijn. Ze komen er niet uit of je vriend moet worden met iemand die op je lijkt, of juist met iemand die hemelsbreed van je verschilt. Zoals wel vaker in de dialogen van Plato zijn de gesprekspartners ook hier voornamelijk ja-knikkers die op de retorische vragen van Socrates antwoorden met...