Non-fictie / Armstrongs spirituele compassie

Toen religiehistorica Karen Armstrong eind 2009 in Amsterdam een lezing hield over het ‘Handvest voor Compassie’ (‘Charter for Compassion’) dat op haar initiatief was opgesteld, werd het woord compassion tot haar verdriet in de Volkskrant consequent vertaald met ‘medelijden’. Armstrong wil niet dat compassion met medelijden wordt vertaald omdat het niet alleen ‘een kwestie van sentiment of emotionele tederheid kan zijn’.

Dat schrijft ze in de inleiding van Compassie, het boek waarin ze uiteenzet waarom dat Handvest er moest komen en, in twaalf stappen, hoe je een mentale instelling kunt verwerven waarin het mededogen allesbepalend is.

Die twaalf stappen doen denken aan de manier waarop je in het boeddhisme tot een verlichte staat komt. Ook bij Armstrong is het de bedoeling dat je uiteindelijk vrij bent van ‘hebzucht, haat, afgunst en lust’: ‘Compassie is de weg naar verlichting, en is onmisbaar voor de totstandkoming van een eerlijke...