Non-fictie / De stuurbare burger

Richard Thaler is een van de protagonisten van de gedragseconomie. Cass Sun­stein is een van de meest geciteerde rechtswetenschappers ter wereld. Thaler treedt veelvuldig op in praatprogramma’s – een beetje Willem Middelkoop meets Hen­riëtte Prast, maar dan op No­bel­prijsniveau. Sunstein is getrouwd met Obama-adviseur Sa­man­tha Power, voor wie hij filosofe Mar­tha Nussbaum aan de kant zette. En hij is hoofd van Obama’s Office of Information and Regulatory Affairs. Deze Amerikaanse professoren doen er dus toe, en hun boek Nudge krijgt veel aandacht. Nudge legt bloot hoe irrationeel mensen zijn. Bovendien zijn we lui, gevoelig voor onze omgeving en zeer beïnvloedbaar. Dat is niets nieuws; Thaler en Sunstein weten het lekker te beschrijven, maar elke tweedejaars student psychologie kent het onderzoek waaruit zij putten. Dat mensen vaak verkeerde keuzen maken, of in elk geval niet de juiste, is ook geen fonkelnieuw inzicht. En dat er...